Tłumaczenia prawne

Tłumaczenia prawne, to translacja z dziedziny prawa, czyli dokumenty takie jak wypisy z ksiąg wieczystych, tłumaczenia z dziedziny nieruchomości, dokumentny due diligence, opinie prawne, akty notarialne, studia wykonalności, opinie dotyczące szkód górniczych i uwarunkowań geotechnicznych, zapewnienia mediów, uzgodnienia dot. komunikacji, wypisy z ewidencji gruntów, wypisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i inne dokumenty planistyczne. Tłumaczenia prawne wykonuje się również podczas czynności w kancelariach notarialnych. W tłumaczeniu prawnym niezwykle ważne są referencje, doświadczenie i wykształcenie tłumacza przysięgłego. Przed wyborem odpowiedniego biura lub tłumacza, warto się spytać o zdobyte doświadczenie. Wiele firm współpracuje z renomowanymi kancelariami prawnymi i instytucjami, takimi jak Policja, Sąd, Prokuratura, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Na życzenie klienta, biura przesyłają referencje oraz kopie dyplomów i zdobytych certyfikatów, np. Certyfikat TOLES ADVANCED - uznawany na całym świecie egzamin poświadczający znajomość angielskiego języka prawniczego na poziomie zaawansowanym. Kursy i szkolenia z zakresu prawa polskiego oraz z zakresu tłumaczeń dokumentów prawnych i prawniczych mogą być również bardzo ważne.


O firmie | Oferta | Referencje | Cennik